Ikatan Hidrogen Adalah

  • Ikatan antara atom H dengan F atau  O atau N
  • Mempunyai titik didih paling tinggi
  • Contoh: H2O, NH3, HF, CH3COOH

 

Advertisements