Kovalen polar

  • Mempunyai momen dipol > 0
  • Mempunyai bentuk molekul asimetris
  • Pasangan elektron ikantannya tertarik lebih kuat ke salah satu atom

Kovalen nonpolar

  • Mempunyai momen dipol = 0
  • Mempunyai bentuk molekul simetris
  • Pasangan elektron ikantannya tertarik sama kuat ke semua atom
Advertisements